MRAVENCI  V DEBUTIŠTI

aneb HRA najdi ztracené mravenečky

V divadle se rozutekli mravenci, najdi je všechny!

Na stolech v divadle najdete letáčky s nápovědami a ve volných chvílích mezi programem se můžete aktivně i neaktivně věnovat hledání skrytých mravenečků. 

LOVU ZDAR!!